Penser Access: Probi - Vinden har vänt

Nettoomsättningen uppgick till SEKm 153 (172) jämfört med vår förväntan om SEKm 167. Avvikelsen låg i en något lägre CHC försäljning än väntat. Det viktigaste var att den amerikanska storkund återigen har börjat köpa Probis produkter. Detta tillsammans med högre beläggning i den amerikanska fabriken fick bruttomarginalen att stiga till 47% (45%), vilket var klart högra än vår förväntan. Efter rapporten höjer vi vår EBIT estimat marginellt med 1,1% för 2019e samt höjer vi vår kurspotential till Hög (Medel) till en medelhög risk. Drivet av att bolaget nu har passerat stålbadet och ser en accelererande lönsamhet under H2´18.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/vinden-har-vant-2/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera