Probi publicerar sin årsredovisning för 2021

Report this content

Probis årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 finns nu tillgängliga på bolagets hemsida, www.probi.com under Investor relations: https://www.probi.com/investor-relations-swe/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 10.00 CET.


För mer information, kontakta:
Henrik Lundkvist, CFO, Probi, Tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com


Om Probi
Probi® är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 658 MSEK under 2021. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap och hade cirka 3 800 aktieägare den 31 december 2021.

Taggar: