Probis årsredovisning för 2012/ Reviderade finansiella mål

Report this content

Probi årsredovisning för 2012 offentliggjord

Probis årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.probi.se under Investerare/Finansiella rapporter/Årsredovisningar. Här finns också möjlighet att ladda ner hela årsredovisningen i PDF-format. Den tryckta versionen beräknas kunna distribueras under vecka 16 till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering.

Reviderade finansiella mål

I årsredovisningen 2012 redovisas finansiella mål som fastställts av styrelsen för verksamhetsåren 2013 och 2014:

  • 10 procents genomsnittlig organisk tillväxt.
  • Nettomarginal1 överstigande 20 procent.

Probi räknar med god tillväxt på marknaderna i Asien, Nordamerika och Östeuropa under de närmaste åren. Samtidigt förväntas probiotikamarknaden i EU vara svag under denna period på grund av konjunkturläget och att inga hälsopåståenden kan göras.

Probis målsättning är att under de närmaste åren få hälsopåståenden godkända inom EU, vilket kan komma att ge förutsättningar att förändra bolagets finansiella mål.

1)     Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se
Niklas Brandt, CFO, Probi, tel. +46 46 286 89 26 eller mobil +46 706 62 98 83,
e-post:niklas.brandt@probi.se

OM PROBI
Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2012 var 100,4 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar