Probis årsstämma 2019

Report this content

På Probis årsstämma den 7 maj 2019 i Lund beslutades bland annat följande:

  •  Årsstämman fastställde årsredovisningen samt syrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.
  •  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
  •  Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Irène Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson, Jonny Olsson och Jean-Yves Parisot samt nyvalde Jörn Andreas. Till styrelseordförande omvaldes Jean-Yves Parisot.
  •  Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 750 000 kr, varav 500 000 kr till ordföranden och 250 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver fastställdes arvode för utskottsarbete till 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till ledamot, samt 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ledamot.
  •  Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som hade meddelat att Peter Gunnarsson skulle fungera som huvudansvarig revisor.
  •  Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1 164 412 aktier.
  •  Till valberedning inför årsstämman 2020 utsåg stämman Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Marianne Flink (Swedbank Robur Fonder) samt Bengt Jeppsson (professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet, representerande de mindre aktieägarna).

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Tom Rönnlund, VD: tel + 46 46 286 89 40, e-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2018. Läs mer på www.probi.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar