Q1 2022: Ordermönster i Americas gav en svagare start på året

Report this content

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade med 10 % (-16 % valutajusterat) till 155 MSEK (171).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 25 % (28).
  • Americas påverkat av kunders ordermönster, vilket bidrog till ett svagare kvartal. EMEA och APAC i nivå med föregående år justerat för milestonerelaterade intäkter.
  • Viktigt steg i den teknologiska överföringen av Blis-produkter med första kommersiella produktionsbatchen av BLIS K12.
  • Nytt laboratorium färdigställt i Lund med syfte att stärka den pre-kliniska förmågan samt ge utökade möjligheter till produktutveckling.
  • Ny Vice President Research & Development med tillträde den 1 april 2022.


VD kommenterar: Vårt fokus är att återta momentum i en skakig omvärld
2022 inleddes på ett synnerligen omskakande sätt i världen och speciellt för oss här i Europa. Vi upplever ett fruktansvärt krig hos våra europeiska grannar Ukraina, något som påverkar oss alla på olika sätt. Samtidigt har pandemin långt ifrån släppt greppet och i bland annat Kina är restriktionerna mycket omfattande. Makroekonomiska indikatorer pekar på ökad turbulens, prisökningar och stigande inflation.

Vårt första kvartal 2022 visade en nedgång av nettoomsättningen med 10 % och valutajusterat 16 %, vilket kan härledas till utvecklingen i region Americas. Som en effekt av de lägre volymerna påverkades vår lönsamhet och vår EBITDA-marginal uppgick till 25 % (28).

Utvecklingen i region Americas nådde under kvartalet inte våra förväntningar och nettoomsättningen minskade med 9 %. Ordermönstret hos några av våra större kunder i regionen bidrog till det lägre utfallet i kvartalet. Intresset för våra produkter och probiotika i allmänhet är fortsatt stort och vi har många spännande projekt med både nya och befintliga kunder. Ett viktigt fokusområde framöver är att öka försäljningen av ClinBac™ i regionen och vi har satt ambitiösa mål för detta. Vår bedömning är att vi kortsiktigt kommer att se en mer stabil utveckling i regionen, med nivåer motsvarande föregående år.

Region EMEA levererade ett starkt kvartal. Nettoomsätt-ningen var förvisso 15 % lägre än föregående år men det förklaras av milestonerelaterade intäkter i samband med Perrigos lanseringsstart föregående år. Vi ser en god utveckling i regionen och Perrigos utrullning fortsätter. Samarbetet med Oriflame har tagit fart och lansering skedde på ett par marknader under andra halvåret 2021. Oriflame har en stor exponering mot Ryssland och Ukraina vilket påverkar deras verksamhet. Detta kommer att innebära förseningar av lanseringar på dessa marknader och i stället läggs fokus på andra regioner.

Nettoomsättningen i region APAC låg på samma nivå som föregående år, vilket var ett relativt starkt kvartal. Vår kund Sinopharm Foreign Trade har genomfört lanseringen av Probi Defendum® enligt plan. Därefter planeras lansering av Probi® Osteo under andra kvartalet följt av Probi Ferrosorb® senare under 2022.

Under kvartalet uppnåddes ett viktigt steg i den teknologiska överföringen av Blis Technologies produkter när vi färdigställde den första produktionsbatchen av BLIS K12. Överföringen har gått på bästa tänkbara sätt tack vare de investeringar som vi gjort i fermenteringsteknik genom vårt uppgraderingsprogram. Vi räknar med att se de första intäkterna från Blis-produkter, producerade i vår egen anläggning, under andra halvåret i år.

Vi har nyligen också välkomnat vår nya Vice President för Research & Development, Anita Johansen, som har en gedigen bakgrund från stora internationella bolag inom bioteknik och läkemedel. Hon blir ett viktigt tillskott i koncernledningen.

Vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2022. Är det något vi har lärt oss de senaste två åren så är det att förändringar kan komma snabbt. Det har gjort oss mer agila och anpassningsbara – något vi kommer att ha nytta av framöver. Vårt fokus för 2022 är att återta momentum och att snabbt vara tillbaka på tillväxtresan.

Tom Rönnlund
VD


Inbjudan till telefonkonferens
Probis delårsrapport för första kvartalet 2022 offentliggjordes den 26 april 2022 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 50 55 83 55. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com.


Kontakt
Tom Rönnlund, VD, telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com


Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar