Q2 2018: Återhämtning i affärsverksamheten och stark marginalförbättring

Viktiga händelser under andra kvartalet
• Nettoomsättningen ökade från 119 MSEK till 153 MSEK och EBITDA-marginalen steg från 14 % till 28 % jämfört med föregående kvartal
• Marknadsintroduktion av Probi® Osteo, det nya premiumkonceptet inom benhälsa och förebyggande av benskörhet, på Probis sjätte årliga partnerkonferens
• Probi vann 2018 års NutraIngredients-utmärkelse med de lovande forskningsresultaten för förebyggande av glutenintolerans hos barn

Finansiell översikt

MSEK   Q1-Q2 2018   Q1-Q2 2017   Helår 2017
     
Nettoomsättning   272,4   359,4   612,2
Nettoomsättningstillväxt, oförändrad valuta, %   -23,9 %   118,3 %   38,2 %
Bruttomarginal %   44,8 %   48,0 %   45,4 %
EBITDA   59,9   107,1   157,3
EBITDA-marginal, %   22,0 %   29,8 %   25,7 %
Rörelseresultat (EBIT)   32,6   79,8   104,1
Periodens resultat   24,3   59,3   69,1
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK   2,13   5,21   6,06
Aktiekurs per balansdagen, SEK   362,80   580,00   340,00
Börsvärde per balansdagen   4 133,8   6 608,6   3 874,0
Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS            

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 13 augusti 2018
Tid: 10:00
Telefon: +46 8 56 64 26 64
Deltagare från Probi:
Jörn Andreas, CFO
Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Ole Søgaard Andersen, VD:
Telefon: 046-286 89 40
E-post: ole.sogaard.andersen@probi.com

Jörn Andreas, CFO:
Telefon: 046-286 89 41
E-post: jorn.andreas@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning.
Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra anläggningar, med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 612 MSEK under 2017. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare.
probi.com

Taggar:

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar