Q3 2017: Tillväxt och resultat påverkades av lagerminskning hos en stor kund

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Fortsatt lagerminskning hos en stor kund vilket påverkar nettoomsättning och resultat under andra halvåret 2017 och första kvartalet 2018
  • Nya FerroSorb® & Digestis® FastMelt-produkter lanserades i Asien och Europa
  • Distributionsavtalet med Ipsen utökas med Italien
  • Probi visar positiva första resultat från program för att utveckla probiotikaplattform för barn. Resultaten visar på förstärkt immunförsvar och minskning av utveckling av glutenintolerans.  

Finansiell översikt

MSEK Q1-Q3
2017
Q1-Q3
2016
Helår
2016
Nettoomsättning 492.9 249.5 443.5
Nettoomsättningstillväxt, lokal valuta, % 95.3% 38.8% 103.2%
Bruttomarginal, % 46.4% 68.9% 60.0%
EBITDA 136.5 91.8 152.6
EBITDA-marginal, % 27.7% 36.8% 34.4%
Rörelseresultat (EBIT) 96.4 86.7 120.0
Periodens resultat 68.1 71.7 101.8
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 5.98 7.87 10.73
Aktiekurs per balansdagen, SEK 350.00 330.22 475.50
Börsvärde per balansdagen 3,987.9 3,010.1 5,417.9

Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS och not 4 för justeringar gjorda för helår 2016.

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 25 oktober 2017
Tid: 10:00
Telefon: 08-50 33 65 62
Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Dr Jörn Andreas, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.se och www.financialhearings.com

Kontakt
Peter Nählstedt, VD: Telefon: 046-286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.com
Dr Jörn Andreas, CFO: Telefon: 046-286 89 41, e-post: jorn.andreas@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra centers of excellence, med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 444 MSEK under 2016. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare.

probi.com

Taggar:

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar