Q3 2018: Probi levererar starkt operativt resultat och tillsätter ny VD

Report this content

Viktiga händelser under tredje kvartalet
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade till 169 MSEK, en ökning med 26 %, eller 35 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2017, genom förbättrat genomförande av kommersiella aktiviteter och återhämtning från kunds lagerminskningsprogram
• Probi utser Tom Rönnlund som ny VD med tillträde i slutet av 2018, och inför en ny kundorienterad organisationsstruktur
• Tidigarelagd återbetalning av banklån om totalt 57 MSEK vilket speglar styrkan i Probis balansräkning, förbättrade marginaler och kassaflöden

Finansiell översikt

MSEK   Q1-Q3   2018   Q1-Q3   2017   Helår   2017
     
Nettoomsättning   441,3   492,9   612,2
Nettoomsättningstillväxt, oförändrad valuta, %   -10,3%   95,3%   38,2%
Bruttomarginal %   45,8%   46,4%   45,4%
EBITDA   110,8   136,5   157,3
EBITDA-marginal, %   25,1%   27,7%   25,7%
Rörelseresultat (EBIT)   70,5   96,4   104,1
Periodens resultat   52,4   68,1   69,1
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK   4,60   5,98   6,06
Aktiekurs per balansdagen, SEK   413,60   350,00   340,00
Börsvärde per balansdagen   4 712,6   3 987,9   3 874,0
Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS            

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 1 november 2018
Tid: 10:00
Telefon: +46 8 56 64 26 64
Deltagare från Probi: Jörn Andreas, CFO 

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Ole Søgaard Andersen, VD: Telefon: +46 46 286 89 40 E-post: ole.sogaard.andersen@probi.com
Jörn Andreas, CFO: Telefon: +46 46 286 89 41 E-post: jorn.andreas@probi.com

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning.
Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra anläggningar, med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 612 MSEK under 2017. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. 
probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar