Samarbetsavtal med FMCG-företag inom Functional Food avbrutet

Så som tidigare kommunicerats tecknade Probi i slutet av 2017 ett samarbetsavtal med ett globalt FMCG-företag (fast-moving consumer goods) gällande lansering av en Functional Food-produkt på den nordamerikanska marknaden.

Probi har meddelats av partnern att de efter en strategisk produktöversyn beslutat avbryta samarbetsavtalet. Produktlanseringen var planerad till andra halvåret 2019.

”Vi är naturligtvis besvikna över att detta samarbete avbryts. Vi har en god affärsrelation med partnern och vi fortsätter föra en dialog kring andra potentiella affärsmöjligheter. Avslutet av detta avtal innebär att vi kortsiktigt reviderar våra tillväxtplaner för Probis affärsområde Functional Food. Parallellt har Probi arbetat med projekt hos andra partners inom området som vi planerar att materialisera framöver.”, säger Probis VD Tom Rönnlund.

Affärsområdet Functional Food omsatte 37 MSEK under 2018, vilket motsvarade cirka 6% av Probis totala nettoomsättning om 604 MSEK.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 08.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Tom Rönnlund, VD: tel +46 46 286 89 40, e-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: tel +46 46 286 89 41, e-mail: henrik.lundkvist@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra enheter, med verksamhet på mer än 40 marknader världen över och innehar drygt 400 patent i hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.com. 

Taggar:

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar