Svagare marknadstillväxt i USA

Report this content

Efter att Probi rapporterat tillväxt under de senaste kvartalen har utvecklingen under tredje kvartalet varit svagare än förväntat, vilket leder till en justerad förväntan för helåret.

Den huvudsakliga orsaken till inbromsningen är lägre marknadstillväxt i USA jämfört med tidigare, vilket minskat efterfrågan. Enligt den preliminära rapporteringen förväntas Probis totala försäljning för årets första nio månader 2019 uppgå till 460 MSEK, motsvarande en ökning om 4 % (justerat för valutaeffekter 0 %) jämfört med motsvarande period föregående år.

Trots en bra start på året med fortsatt tillväxt kan Probi idag, baserat på denna information konstatera att målet att växa organiskt fortare än världsmarknaden sannolikt inte kommer att infrias för verksamhetsåret 2019. Försäljningen för helåret 2019 förväntas hamna i nivå med föregående år. Lönsamheten förväntas fortsatt vara god för verksamheten och EBITDA-marginalen beräknas ligga i nivå med tidigare kvartal.

Då Probi har huvuddelen av sin omsättning i USA är bolaget exponerat för förändringar i marknadstillväxten på den amerikanska marknaden. Som tidigare kommunicerats arbetar vi långsiktigt med att stärka vår konkurrenskraft genom investeringar i vår säljorganisation samt våra tillverkningsenheter som vi räknar med ger bättre förutsättningar för en framtida tillväxt”, säger VD Tom Rönnlund.

Probi publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 fredagen den 25 oktober kl. 08:00 CET. Som vanligt kommer rapporten presenteras vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00 CET.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl. 15.00 CET.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Tom Rönnlund, VD: tel + 46 46 286 89 40, e-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com

 

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2018. Läs mer på www.probi.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar