Prodacapo introducerar ny kraftfull mjukvarulösning

Prodacapo introducerar ny kraftfull mjukvarulösning: Prodacapo Business Planning Mer dynamisk och tillförlitlig planering än med traditionella ekonomiska metoder. Prodacapo meddelade idag att "Prodacapo Business Planning", en applikation för affärsplanering och simulering kommer att introduceras på marknaden i slutet av detta år. "Detta är ett verkligt kraftfullt verktyg för planering", säger Lars Näslund, VD för Prodacapo. "Med lösningen kan organisationer göra mer tillförlitliga planer för att på bästa sätt utnyttja tillgängliga resurser för att maximera lönsamheten och uppfylla de strategiska målen. Dessutom så kan planerna kontinuerligt justeras." I dagens ständigt föränderliga värld har det blivit allt viktigare att kunna förutse hur beslut i organisationen - eller snabba förändringar i marknaden - påverkar interna processer, hur resurserna utnyttjas, kostnader och lönsamhet. Men traditionell ekonomisk planering som t ex en budget ger ofta en statisk bild baserad på gissningar när den görs. Information som snabbt blir inaktuell och därmed inte ger en realistisk bild av framtiden. Prodacapos Business Planning är ett dynamiskt planeringsverktyg som gör det möjligt för organisationer att göra mer tillförlitliga planer och analyser. Till skillnad från en traditionell budget så etableras med Prodacapo ett orsak-verkan samband mellan organisationens användning av resurser som personal, utrustning och lokaler, och de produkter eller tjänster som levereras. Det gör det möjligt att ge faktabaserade svar på frågor som: Hur kommer organisationens resursförbrukning påverkas om försäljningen faller 30 % på en nyckelmarknad? Om vi introducerar en ny produktlinje, kommer ordermottagningen att kunna hantera det antal nya order som vi förväntar? Hur mycket tid och pengar kan sparas på att outsourca vissa funktioner? Prodacapo Business Planning gör det enkelt att återkommande uppdatera planerna för att ta hänsyn till nya prognoser eller nya prioriteringar. Det gör det möjligt för organisationer att agera snabbare och bättre på förändringar. Prodacapo Business Planning är också ett utmärkt verktyg för att simulera konsekvenserna av olika strategier och scenarier. Organisationer kan använda Prodacapo Business Planning som ett komplement eller ett alternativ till budgeten. Genom att använda Prodacapo Business Planning så kan organisationer: - gå från reaktiv till proaktiv planering - planera vilka resurser som krävs, t ex vilken personalstyrka, utifrån vad organisationen planerar att utföra och leverera - skapa en dynamisk och mer tillförlitlig planering som återkommande kan uppdateras - simulera och analysera effekterna av olika scenarier, handlingsalternativ och strategier - upptäcka områden med resursproblem och områden med överkapacitet - prognostisera framtida kostnader och lönsamhet, samt följa upp verklig förbrukning av resurser - För ytterligare information, kontakta: Patrick Olsson, Marknadschef, Prodacapo AB Mobiltel: 070-698 25 03 Email: patrick.olsson@prodacapo.com Prodacapo AB, med huvudkontor i Sverige, är en internationell mjukvaruleverantör av en ledande lösning för Enterprise Performance Management. Lösningen inkluderar mjukvara för Balanced Scorecard, aktivitetsbaserad kalkylering/styrning, affärsplanering och processtyrning. Genom att använda Prodacapos lösningar så kan organisationer avsevärt öka kund- och produktlönsamheten, förbättra organisationens effektivitet, reducera kostnaderna, översätta strategi till handling och bättre planera och utnyttja sina resurser. Kunder i mer än 50 länder använder Prodacapos lösningar, i Sverige bl a ABB, Volvo, SEB, Vattenfall, Scania och ICA. Prodacapo har egna kontor i Sverige och Finland, ett joint venture i England och ett snabbt växande antal partners i Europa och resten av världen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00520/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00520/bit0001.pdf

Dokument & länkar