Läkare från Proffice Care delbemannar akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Läkare från Proffice Care delbemannar akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala För att minska väntetiderna på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset har Proffice Care fått i uppdrag att bemanna akutmottagningen med en allmänläkare. - Med fokus på minskade väntetider har Proffice Care, klinikledningen och personalen vid akutmottagningen tagit fram en verksamhetsmodell som vi ser mycket positivt på. Vi är överens om hur vi ska jobba tillsammans och kommer dessutom att göra regelbundna utvärderingar framöver, säger Proffice Cares VD Anita Skog Erixon. - Genom att utnyttja Proffice Cares resurser kan vi förbättra arbetsmiljön för den övriga personalen och de svårast sjuka behöver inte vänta så länge, fortsätter Anita Skog Erixon. Konceptet med allmänläkare vid akutmottagningar kommer att utnyttjas av flera sjukhus och det är bara ett av många exempel där Proffice Care underlättar vården. För mer information kontakta Hans Uhrus, Informationschef Proffice, tel: 08-787 17 00 eller 073 966 3000. Anita Skog Erixon, VD Proffice Care, tel: 08-787 17 00 eller 073 966 2242. Se även vår hemsida www.proffice.se Proffice är Nordens snabbast växande företag enligt Growth Plus. Vi är verksamma med uthyrning, rekrytering, entreprenadlösningar samt karriär- och utvecklingsprogram. Proffice har över 6000 anställda och finns på 50 orter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar