Proffice Care expanderar genom förvärv och kompetensbreddning

Proffice Care expanderar genom förvärv och kompetensbreddning Proffice Care har genomfört två förvärv för att möta den ökade efterfrågan av företagets tjänster. Vidare har verksamheten breddats till att även omfatta tandsköterskor. Proffice Care har förvärvat Omsorgspoolen Väst med över 50 sjuksköterskor verksamma inom uthyrningsverksamheten i Stenungsund, Trollhättan och Vänersborg. Vidare har Solrosen i Umeå förvärvats. Företaget tillhandahåller uthyrnings och rekryteringstjänster inom vårdsektorn i de nordligaste länen. - Efterfrågan på våra flexibla bemanningslösningar ökar hela tiden och genom de genomförda förvärven stärker vi vår ställning både i västra och norra Sverige, säger Anita Skog Erixon, VD Proffice Care. Tandsköterskor är en ny yrkesgrupp som har adderats till Proffice Cares verksamhet. - Tandvården förändras ständigt och kraven på flexibilitet gör att personalens kompetens hela tiden måste utvecklas. En större rörlighet inom den egna organisationen blir allt viktigare och genom att vi nu är verksamma även inom detta område skapar vi bättre anpassning efter tandvårdens behov, fortsätter Anita Skog Erixon. Proffice Care ingår i Proffice AB och är verksamma med bemanningslösningar för vårdsektorn i Sverige. Huvudsakliga verksamheten är uthyrning och rekrytering av läkare och sjuksköterskor. Vidare tillhandahålls konsultverksamhet innefattande personalplanering för vårdpersonal. Proffice Care har över 1 000 läkare och sjuksköterskor anslutna till sin verksamhet. För mer information kontakta Hans Uhrus, Informationschef Proffice, tel: 08 787 17 00 eller 073 966 3000. Anita Skog Erixon, VD Proffice Care, tel: 08 787 17 00 eller 073 966 2242. Se även vår hemsida www.proffice.se Proffice är Nordens snabbast växande företag enligt Growth Plus. Vi är verksamma med uthyrning, rekrytering, entreprenadlösningar samt karriär- och utvecklingsprogram. Proffice har över 6 000 anställda och finns på över 50 orter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00630/bit0002.pdf

Dokument & länkar