Ätstörningsappen Progress Me tar in 5 miljoner

Report this contentÄtstörning hos unga vuxna är ett stort och växande problem samtidigt som gruppen har svårt att få rätt behandling i den traditionella vården. Detta är något som Malmö-bolaget Progress Me (https://www.progressme.se) tagit fasta på när man utvecklat en helt ny digital plattform för att behandla och förebygga ätstörning. Progress Me:s plattform bygger på en välbeprövad metod för att behandla ätstörning och  Petronella Gustafsson grundade bolaget efter att själv ha lidit av allvarlig ätstörning. Baserat på egna upplevelser om att inte ha fått någon fungerande behandling i den traditionella vården hittade hon en alternativ behandlingsmetod som fungerade. De senaste åren har bolaget arbetat med att digitalisera metoden, bland annat via bidrag från statliga Vinnova. Självkänsla och självförtroende är grundläggande i den interaktiva app som Progress Me nu lanserat. Sviktande självkänsla är grunden till det som alldeles för många i dagens samhälle lider av - nämligen ätstörning. I praktiken syftar appen till att skapa möjligheter för individer att jobba på just dessa två byggstenar. “Appen är helt rätt för sin tid och vi tycker att den behövs bland alla kaloriräkningsappar och träningstrackers”, säger Progress Me:s grundare och VD Petronella Gustafsson.

Plattformen har testats under flera år både direkt hos unga vuxna samt hos anhöriga och i primärvården. Den mobila applikationen har i dagsläget över 2000 användare och i maj påbörjar bolaget också tester med ett egenutvecklat back end-system som innebär att till exempel en kurator kan följa och kommunicera med sin patient via Progress Me:s plattform.

För att kommersialisera produkten och påbörja en kommande internationalisering tar bolaget in 5 miljoner SEK i en nyemission som leds av Jinderman & Partners (https://www.jinderman.se). ”Vi är otroligt glada över att ha fått in en stark ägare som inte bara kommer med kapital, utan också massor av kompetens kring hur vi ska kommersialisera bolaget framgent, fortsätter Petronella Gustafsson. Vi har lagt 2,5 år på att utveckla plattformen i samarbete med läkare, psykologer och självklart våra användare. Nu känner vi att läget är rätt för att ta nästa steg och lägga resurser på att tala om att vi finns, så att vi kan hjälpa fler”.

”Det finns stor potential att effektivisera delar av sjukvården genom digitalisering och Progress Me är ett mycket bra exempel på en disruptiv vårdtjänst som riktar sig till en grupp som tyvärr inte får tillräcklig uppmärksamhet varken i den traditionella vården eller hos nätläkarna. Dessutom är vi som driver bolaget personer som själva upplevt problematiken, något som visat sig vara otroligt uppskattat av målgruppen.”, avslutar Progress Me:s grundare och VD Petronella Gustafsson.

Progress Me har utvecklat en digital plattform för att förebygga och behandla ätstörning. Företaget grundades 2018 av Petronella Gustafsson tillsammans med Stina Gunnarsson, Cornelia Gustafsson och Mehrnosh Rabiei.

För ytterligare information, kontakta:
Petronella Gustafsson, grundare & VD

073-650 46 80        petronella@progressme.se

Media

Media

Dokument & länkar