Northgold: Vidgar sitt finska guldgruveprojekt med villkorat brytningstillstånd redan på plats

Report this content

Northgolds CEO Mitch Venderydt gästade ProHearings 23-08-29 och gav en investerarpresentation.

Om Northgold
Northgold är verksamt inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserat inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guld och koppa. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst inriktning mot grossister samt diverse återförsäljare. Verksamheten bedrivs med störst närvaro i Finland. 

Länkar:
Northgold@ProHearings 230829. Investerarpresentation. ProHearings Video: (Presentation på engelska)
https://youtu.be/GBWcqlajojc

Northgold
CEO: Mitch Vanderydt
Hemsida:
www.northgold.com
Börsvärde 62 msek.

ProHearings
Eventadress: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm
www.prohearings.com
info@prohearings.com 

Prenumerera

Dokument & länkar