Börsföretag investerar i ökad kompetens - Miljonuppdrag till Prohunt

BÖRSFÖRETAG INVESTERAR I ÖKAD KOMPETENS - MILJONUPPDRAG TILL PROHUNT Börsföretagen Cell Network och Swedish Match investerar sammanlagt drygt 4 mkr i webbaserad kompetensutveckling av sina chefer och medarbetare. Uppdragen har gått till programvaruföretaget Prohunt AB vars egenutvecklade, webbaserade teknikplattform Intellectual Capital Management (ICM) med ett urval programvaror online, är grunden för att företagen själva ska kunna styra organisationens kompetensutveckling. Internetkonsultföretaget Cell Network, med drygt 2200 medarbetare, kommer på licensbasis att använda Prohunts programvaror ProAnalys och ProConsultant. Syftet är att få bättre strategisk styrning av kompetensutvecklingen, öka beläggningsgraden för konsulterna och förbättra resursplaneringen. -Prohunt har bred och djup kompetens inom Intellectual Capital Management, och deras verktyg är de mest lämpade för våra nuvarande behov, säger Per Brykt, projektledare Corp. HR, Cell Network. De har dessutom lång erfarenhet av omfattande implementationer med ett komplext innehåll. Swedish Match satsar på fortbildning med hjälp av programvaran ProCompetence. Bolaget har identifierat kompetensutveckling som en strategisk och affärskritisk aktivitet och projektet kommer i ett första steg att omfatta ca 100 chefer och specialister men man ser framöver en intern potential för ytterligare 500-600 personer. Under september offentliggjorde Prohunt AB liknande uppdrag till kunder som Föreningsbanken IT, Teracom, Gävleborgs landsting m fl. Vid frågor, kontakta Frances Broman, Prohunt AB, Tel.: 08-789 61 00 eller besök www.prohunt.se Prohunt är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för utveckling och hantering av organisationers kompetens-, karriär- och resursplanering. Med hjälp av en webbaserad programsvit, metoder och konsulttjänster för Intellectual Capital Management har Prohunt utvecklat en unik möjlighet för företag för att attrahera, utveckla, behålla samt värdera medarbetare och deras kompetens. Prohunt har idag 115 anställda och finns på fem orter i Sverige och Norge. Under våren 2000 breddades och förstärktes verksamheten vid samgående med Comenius och New Start. Ägarna består av grundare, medarbetare, IT Provider och Ledstiernan. Bland nuvarande kunder märks ledande företag som AstraZeneca, Cell Network, Ericsson, FöreningsSparbanken, Hydro, IKEA, MeritaNordbanken, Statoil, Swedish Match och Telia. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar