E-learningavtal för 300 000 studenter

Report this content

E-LEARNINGAVTAL FÖR 300 000 STUDENTER Sveriges hittills största enskilda e-learningorder, ett ramavtal om leverans av system för webbaserat lärande, har gått till Prohunt AB. Avtalet, som är treårigt, är värt ca 3 mkr i licenspengar och togs i konkurrens med de betydligt större och börsnoterade företagen Enlight, M2S och Luvit. 17 av landets universitet och högskolor med över 300 000 studenter får nu tillgång till webbaserat lärande. Nu slår den interaktiva utbildningsformen e-learning igenom även i den offentliga utbildningen. Avsikten är att ge de universitet och högskolor som omfattas av avtalet en smidig och funktionell plattform för att administrera och distribuera olika utbildningar. Prohunts system e- learning blir i praktiken en form av standard för universitetsvärlden, ett viktigt genombrott med tanke på företagets satsning på Norden som hemmamarknad och ett erkännande av företagets kunskap och erfarenheter inom e-learningområdet. Prohunt har även ett avtal med högskolan i Kalmar på e-learning utbildningar som ger högskolepoäng bl.a. ECDL (datakörkort) som ingår i elevernas kursplan. För en månad sedan offentliggjorde Prohunt flera liknande uppdrag från offentliga köpare, bland annat utbildning för PC-körkort för över 7000 personer i kommun och landsting. Avtalet berör universiteten och/eller högskolorna i Dalarna, Gotland, Gävle/Sandviken, Linköping, Luleå, Lund, Sundsvall, Mälardalen, Södertörn, Umeå, Uppsala och Örebro samt Kungl. Tekniska Högskolan, universitetet och lärarhögskolan i Stockholm och Sveriges Lantbruksuniversitet. Prohunt är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för utveckling och hantering av organisationers kompetens-, karriär- och resursplanering. Med hjälp av en webbaserad programsvit, metoder och konsulttjänster för Intellectual Capital Management har Prohunt utvecklat en unik möjlighet för företag för att attrahera, utveckla, behålla samt värdera medarbetare och deras kompetens. Prohunt har idag 115 anställda och finns på fem orter i Sverige och Norge. Under våren 2000 breddades och förstärktes verksamheten vid samgående med Comenius och New Start. Ägarna består av grundare, medarbetare, IT Provider och Ledstiernan. Bland nuvarande kunder märks ledande företag som AstraZeneca, Cell Network, Ericsson, FöreningsSparbanken, Hydro, IKEA, MeritaNordbanken, Statoil, Swedish Match och Telia. Vid frågor, kontakta Niklas Gunnebrandt, Prohunt AB Tel: 0480-42 22 75 eller besök www.prohunt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar