• news.cision.com/
  • PROHUNT/
  • Föreningssparbanken IT satsar på kompetens planering -väljer Prohunt som leverantör

Föreningssparbanken IT satsar på kompetens planering -väljer Prohunt som leverantör

Report this content

FÖRENINGSSPARBANKEN IT SATSAR PÅ KOMPETENS PLANERING -VÄLJER PROHUNT SOM LEVERANTÖR Föreningssparbanken IT investerar drygt 1,2 mkr i en ny teknisk plattform från det svenska programvaruföretaget Prohunt AB. Genom avtalet får över 700 medarbetare i banken möjlighet att själva utforma och styra sin kompetensutveckling interaktivt. Installation av programvara är redan igång. Prohunt AB upplåter programserverlicens och 700 medarbetarlicenser med option att under året ytterligare 300 licenser ska kunna användas. Prohunt har utvecklat den tekniska plattformen och levererar ProCompetence, ett program för organisatorisk och individuell kompetensutveckling och Competence Management, konsulttjänster för rådgivning i hur man optimalt ska styra hanteringen av humankapitalet i banken. Detta innebär bland annat coaching i projekt och för kvalitetssäkring, utbildning och teknisk support. - Kompetensutveckling har alltid varit viktig för FöreningsSparbanken IT och nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare genom att inleda satsningen på ett nytt sätt att ta hand om och utveckla våra medarbetare, säger projektledaren Birgitta Lagerlöf. Vi ser det både som en investering i ny kompetens och en besparing. Prohunt är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för utveckling och hantering av organisationers kompetens-, karriär- och resursplanering. Med hjälp av en webbaserad programsvit, metoder och konsulttjänster för Intellectual Capital Management har Prohunt utvecklat en unik möjlighet för företag för att attrahera, utveckla, behålla samt värdera medarbetare och deras kompetens. Prohunt har idag 115 anställda och finns på fem orter i Sverige och Norge. Under våren 2000 breddades och förstärktes verksamheten vid samgående med Comenius och New Start. Ägarna består av grundare, medarbetare, IT Provider och Ledstiernan. Bland nuvarande kunder märks ledande företag som AstraZeneca, Cell Network, Ericsson, FöreningsSparbanken, Hydro, IKEA, MeritaNordbanken, Statoil, Swedish Match och Telia. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01410/bit0002.pdf

Dokument & länkar