PC-Körkort ny folkrörelse

PC-KÖRKORT NY FOLKRÖRELSE Närmare 7000 offentligt anställda i bland annat kommuner och landsting får nu utbildning att lära sig använda sina datorer rätt. Det svenska programvaruföretaget Prohunt AB kommer under hösten att leverera individuell utbildning för "datakörkort" (ECDL) via hyrd programvara från Prohunt. Beställare är Gävleborgs landsting, Huddinge kommun, Samhall/Wasa och flygflottiljen F7 i Såtenäs, norr om Göteborg. Sverige är en av världens persondatortätaste regioner i världen. Färska undersökningar visar att mellan 6-7 av tio svenska har tillgång till en persondator hemma eller på jobbet. Samtidigt visar andra undersökningar att en mycket stor oredovisad kostnad för företagen är den tid det tar att utbilda användare i att rätt använda sin dator. Det offentligas satsning på PC-utbildningen ligger rätt i tiden. Den stora vågen av företagsstödda personalinköp av persondatorer för ett par år sedan ledde till en boom för PC-återförsäljare. Nu börjar dessa datorer bli gamla och måste ersättas. Samtidigt erbjuder marknaden en uppsjö av kvalificerade programvaror som både kräver en högre teknik i datorn och en styrd utbildning av användaren. - Det är mycket tack vare de förmånliga skatteavdragen som bidragit till att Sverige internationellt anses vara föregångare vad gäller konsumentbruk av persondatorer, säger Prohunts försäljningschef Björn Lagerstedt. Därför ser vi med glädje på det offentligas framsynta beslut att investera i PC-körkort för sina anställda. Prohunt är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för utveckling och hantering av organisationers kompetens-, karriär- och resursplanering. Med hjälp av en webbaserad programsvit, metoder och konsulttjänster för Intellectual Capital Management har Prohunt utvecklat en unik möjlighet för företag för att attrahera, utveckla, behålla samt värdera medarbetare och deras kompetens. Prohunt har idag 115 anställda och finns på fem orter i Sverige och Norge. Under våren 2000 breddades och förstärktes verksamheten vid samgående med Comenius och New Start. Ägarna består av grundare , medarbetare, IT Provider och Ledstiernan Bland nuvarande kunder märks ledande företag som AstraZeneca, Cell Network, Ericsson, FöreningsSparbanken, Hydro, IKEA, MeritaNordbanken, Statoil, Swedish Match och Telia. Vid frågor, kontakta Frances Broman Prohunt AB, tel.: 08-789 61 00 eller besök www.prohunt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01430/bit0002.pdf

Dokument & länkar