Prohunt säljer ut all e-learning - ökar fokus på lösningar inom ICM

PROHUNT SÄLJER UT ALL E-LEARNING - ÖKAR FOKUS PÅ LÖSNINGAR INOM ICM Programvaruföretaget Prohunt AB, Nordens ledande leverantör av helhetslösningar inom kompetens-, karriär- och resursplanering, avyttrar e-learning verksamheten. Den har tidigare bedrivits av två bolag inom Prohunt koncernen. Köpare är delar ur gamla ledningen av bolaget Cyberlab AB i Östersund och Comenius AB i Kalmar. De har övertagit ägarskap och ansvar för verksamheterna från och med den 1 februari 2001 och detta berör ca 40 personer. - Efterfrågan på våra lösningar inom kärnområdet ICM (Intellectual Capital Management) är så stark att vi valt att koncentrera oss på dem, säger Prohunts vd Johan Rittner. Nu kan vi tydligare och snabbare fokusera på vår kärnverksamhet, den webbaserade ICM-plattformen med produkter för kompetens- och karriärutveckling samt resurs- och beläggningsplanering. Bara vår hemmamarknad Norden beräknas ha en årlig tillväxt på 50-60 procent de kommande åren och där ska vi ta nya marknadsandelar. Med ICM-plattformen, väl beprövade arbetsmetoder och konsultstöd, erbjuder Prohunt stora företag och organisationer en unik möjlighet att attrahera, utveckla, behålla och värdera sina medarbetare och deras kompetens. Prohunt har efter avyttringen av Comenius AB och Cyberlab AB ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Oslo. Bland Prohunts kunder märks bl a Posten, Telia, SAS Data, Swedish Match, Cell Network, IKEA, Norsk Hydro, FöreningsSparbanken och Riksskatteverket. Prohunt AB är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för utveckling och hantering av organisationens intellektuella kapital. Prohunts webbaserade plattform för Intellectual Capital Management (ICM) omfattar produkter för kompetens- och karriärutveckling samt resurs- och beläggningsplanering. Vid frågor, kontakta Johan Rittner, vd Prohunt AB tel. 08-789 61 00 eller gå till www.prohunt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar