Nytt verktyg tar hand om projektets e-post

Report this content

Nytt verktyg tar hand om projektets e-post Projektplatsen.se har lanserat ett nytt verktyg som kompletterar systemets befintliga funktioner för dokumenthantering och projektplanering. Verktyget heter Inkorg & Ärenden och har en egen e- postadress till vilken man kan skicka viktig information, som till exempel felrapporter och ändringsförslag. - Den nya, e-postbaserade ärendehanteringen kommer verkligen att effektivisera vårt arbete säger, säger Stig Carlsson som är projektör på Flextronics Network Services AB. Det blir allt vanligare att viktiga ärenden i ett projekt sköts med hjälp av e-post. Risken med detta är att en viktig order, ett ändringsförslag eller en felrapport kan bli liggande i en enskild persons Outlook eller Lotus Notes. Projektplatsens nya verktyg Inkorg & Ärenden har en egen e-postadress och särskilt utformade funktioner för att projektets medlemmar tillsammans ska kunna kommentera, klassificera, prioritera och följa upp ärenden som skickas in till projektet. Genom att maila ärenden direkt till projektets egen e-postadress minskar risken att något "hamnar mellan stolarna" eller tappas bort. - Det här verktyget, som tagit nästan ett år att utveckla, är mycket efterfrågat bland våra användare, säger Mattias Hällström, Projektplatsens VD och grundare. Det som är unikt med vår lösning är att vi i en webbtjänst har integrerat dokumenthantering, projektplanering och ärendehantering under ett och samma paraply. Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=21884 För mer information, kontakta: Mattias Hällström, VD Projektplatsen, tel: 08 545 251 50, mattias.hallstrom@projektplatsen.se Projektplatsen (Projectplace International AB) Företagets affärsidé är att utveckla och tillhandahålla en webbtjänst för professionellt projektarbete riktad till de som arbetar i projekt tillsammans med kollegor, kunder och partners. Via Projektplatsen.se kan projektets medlemmar dela arbetsmaterial och projektverktyg oberoende av tid och plats, vilket effektiviserar kommunikationen och ökar kvalitén i projektarbetet. Projektplatsen.se är marknadsledande i Europa, finns i flera språkversioner och har lokal representation i Norge, Holland, Storbritannien och Tyskland. Bland kunderna märks Posten, PWC Consulting, Toshiba, BP, Sida och Mercuri International. www.projektplatsen.se/press ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021014BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021014BIT00730/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021014BIT00730/bild.html Pictures