Pelle Hjortblad ny VD på Projektplatsen

Projectplace International AB (Projektplatsen.se) meddelar att Pelle Hjortblad utsetts till ny VD i bolaget. Pelle Hjortblad har lång sälj- och marknadserfarenhet från både den svenska och europeiska marknaden för Internet och Telecom. Projektplatsen grundades 1998 och bolaget har på kort tid vuxit till en stark position med lönsamhet.

– Ett mycket spännande uppdrag, säger Pelle Hjortblad. När jag tittade närmare på Projektplatsen fann jag att mycket som gjorts är väldigt bra, men att det finns en utmaning i att låta fler företag och personer få reda på fördelarna. För mig är det inspirerande att förstärka bolagets försäljnings- och marknadsfokus. Projektplatsen har ledande teknik och tjänster för att hantera projektstyrning och uppföljning via Internet på en marknad med stor tillväxtpotential. Pelle Hjortblad kommer närmast från Paynova AB där han varit VD. Robert Ahldin, styrelseordförande: – Våra försäljnings- och marknadsstrategier kommer att vara avgörande för hur väl vi kommer att lyckas med vår tillväxt. Det faktum att Pelle Hjortblad valt att axla VD-rollen är en framgång för bolaget och ett naturligt steg i planeringen inför en börsintroduktion. Vi är fortfarande ett litet företag, men vi skall växa i planerad takt och bredda vårt fönster mot marknaden så att Projektplatsen uppfattas på rätt sätt. Här kommer vår nya VD att ha en central roll. Nuvarande VD, tillika en av bolagets grundare, Mattias Hällström kommer fortsatt ha en nyckelroll i bolaget. – Nu kommer jag äntligen att kunna fokusera på att utveckla våra produkter. Det är det jag är bäst på, säger Mattias Hällström. För ytterligare information, kontakta: Robert Ahldin, tel: 0708-888 886, e-post: robert.ahldin@remium.com Mattias Hällström, tel: 0708-174 998, e-post: mattias.hallstrom@projectplace.com Pelle Hjortblad, tel: 0701-810 110

Om oss

Projectplace International AB utvecklar och levererar Europas ledande webbaserade projektverktyg i sju språkversioner. Projektverktyget förenklar och effektiviserar det dagliga projektarbetet för tusentals användare i över 20 000 projekt världen över.

Media

Media

Dokument & länkar