Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Report this content

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 9 048 A-aktier till 9 048 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under augusti 2019 har på aktieägares begäran 9 048 A-aktier omvandlats till 9 048 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 30/8 2019, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 respektive 73 536 594. 5 442 324 av dessa aktier är A-aktier, representerande 54 423 240 röster, och 19 113 354 är B-aktier, representerande 19 113 354 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 16:45 (CET).

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.pe.se eller kontakta:
Krister Lindgren, IR-chef
Tel: +46 72 715 06 50
E-post: krister.lindgren@pe.se

Om Projektengagemang
På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Prenumerera

Dokument & länkar