Fortsatt stabil utveckling under andra kvartalet 2018

Projektengagemang levererar ett stabilt första halvår sett till omsättning och resultat. Omsättningen ökade och en förbättring av rörelseresultat för kvartalet såväl som för halvåret jämfört med föregående år. Grunden för en fortsatt expansion är nu lagd genom notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 324,1 (299,4) Mkr, en tillväxt motsvarande cirka 8 procent
 • EBITA uppgick till 19,7 (15,7) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 26,9 (23,2) Mkr
 • EBIT uppgick till 18,8 (14,8) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 26,0 (22,3) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 13,1 (9,7) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,66 (0,49) kr
 • Projektengagemang noterades på Nasdaq Stockholm den 19 juni
 • I samband med noteringen genomfördes en nyemission som före transaktionskostnader tillförde bolaget 300 Mkr
 • Åsa Holmgren rekryterades under perioden till rollen som HR-direktör

Perioden, 1 januari – 30 juni 2018                                              

 • Nettoomsättningen uppgick till 631,1 (602,1) Mkr, en tillväxt motsvarande cirka 5 procent
 • EBITA uppgick till 49,4 (42,4) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 59,0 (55,7) Mkr
 • EBIT uppgick till 47,5 (40,6) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 57,1 (53,8) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 35,3 (25,6) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,88 (1,38) k
 • Ny organisationsstruktur infördes under första kvartalet. Projektengagemang organiseras nu utifrån fyra divisioner
 • Projektengagemang har under perioden förvärvat fem bolag med en total beräknad årsomsättning på 70 Mkr

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
På rapportdagen klockan 10:30 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per Hedebäck tillsammans med CFO Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/11396

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: +46 8 56 64 26 62
UK: +44 203 008 9811

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 21 AUGUSTI 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Hedebäck, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: per.hedeback@pe.se

Peter Sandberg, Finansdirektör 
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: peter.sandberg@pe.se

Krister Lindgren, IR-chef            
Tel: +46 72 715 06 50
E-post: krister.lindgren@pe.se

Om Projektengagemang
På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Om oss

PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2018 omsatte vi drygt 1,2 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.

Prenumerera

Dokument & länkar