Förutsättningar för tillväxt

Report this content

Trots rådande pandemi har koncernens lönsamhet stabiliserats och närmar sig nu det långsiktiga lönsamhetsmålet. De strategiska åtgärder som genomförts under 2019 och 2020 har lett till lägre omkostnader och ökad effektivitet. Det ger en stabil bas för lönsam tillväxt framåt. Nettoomsättning i kvartalet uppgick till 282 (341) miljoner kronor. EBITA-resultatet var 18,2 (28,9) miljoner kronor vilket motsvarar en marginal om 6,5 (8,5) procent.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 282,0 (341,1) miljoner kronor
  • EBITA uppgick till 18,2 (28,9) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 6,5 (8,5) procent
  • EBIT uppgick till 15,5 (26,1) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 5,5 (7,7) procent
  • Periodens resultat uppgick till 9,3 (16,2) miljoner kronor
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,38 (0,67) kronor (ingen utspädningseffekt)

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/projektengagemang-q1-2021

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 5 MAJ 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: helena.hed@pe.se

Peter Sandberg, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 03 67

E-post: peter.sandberg@pe.se

Arvid Linder, Kommunikationschef
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se
 

Om PE
PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer och samhällen. Vi finns representerade i hela landet och omsätter årligen över en miljard kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Trots rådande pandemi har koncernens lönsamhet stabiliserats och närmar sig nu det långsiktiga lönsamhetsmålet.
Helena Hed