PE i topp – tilldelas ramavtal med Skövde kommun

PE har tecknat ett nytt ramavtal med Skövde kommun avseende arkitekttjänster. I hård konkurrens från 21 olika anbudsgivare placerade sig PE som etta i rangordning. Avtalet löper över fyra år med en uppskattad volym om cirka 14 miljoner kronor.

Uppdraget omfattar i huvudsak om- och tillbyggnader samt nybyggnad av kommunala byggnader och innefattar arbete i tidiga skeden, förstudier, utredningar, inventeringar, programarbete och projekteringsskedet. Beställaren uppskattar volymen för upphandlingen till cirka 3,5 miljoner kronor per år. Uppdrag kommer i första hand att avropas genom fastställd rangordning. Enbart i undantagsfall, då uppdrag beräknas överstiga 200 000 kronor kan förnyad konkurrensutsättning komma att tillämpas mellan de tre aktörer som erhållit ramavtal.

– Vi har en stark ställning på marknaden i Skövde och har genom åren ritat en stor del av de kommunala projekten. Det är därför ett strategiskt viktigt avtal för oss. För kommunen är det naturligtvis en stor fördel att vi är en lokal aktör som finns nära och känner till de lokala förhållandena, säger Hans-Olof Carlson, sektionschef på PE i Skövde.

För mer information, vänligen kontakta:
Arvid Linder, Kommunikationschef
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

Om PE
PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2019 omsatte vi drygt 1,3 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar