Projektengagemang Sweden AB offentliggör årsredovisningen för 2018

Projektengagemang Sweden AB offentliggör idag årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen för 2018. Årsredovisningen och hållbarhets-redovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.pe.se.

En svensk version bifogas detta pressmeddelande. Den engelska versionen av årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen kommer att publiceras under vecka 18. 

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 klockan 09:45 CET.

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.pe.se eller kontakta:
Krister Lindgren, IR-chef
Tel: +46 72 715 06 50
E-post: krister.lindgren@pe.se

Om Projektengagemang
På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Om oss

PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2019 omsatte vi drygt 1,3 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.