Projektengagemangs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 är publicerade

Report this content

Projektengagemang Sweden AB (publ) har offentliggjort årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 och de finns nu tillgängliga på bolagets hemsida www.pe.se.

Rapporterna är bifogade till detta pressmeddelande och finns även tillgängliga på https://www.pe.se/ir/finansiella-rapporter.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett utskrivet exemplar av årsredovisningen eller hållbarhetsrapporten 2021 kan beställa det via ir@pe.se.

Informationen är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-11 12:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Arvid Linder, Kommunikationschef
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

Om PE
PE är ett av Sveriges främsta konsultföretag med fokus på byggnader. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar till att utveckla och förnya samhället. PE finns representerade i hela landet och omsätter årligen över en miljard kronor. PE grundades 2006 och är noterat på̊ Nasdaq Stockholm. Läs mer på̊ pe.se.