Strategiska initiativ förstärker marginalen

Report this content

PE levererar ett fortsatt starkt resultat under det andra kvartalet trots utmanande marknadsförhållanden. EBITA uppgick till 31 (16) miljoner kronor och EBITA-marginalen mer än fördubblades till 9,7 (4,4) procent. Den förbättrade lönsamheten förklaras av vår långsiktiga strategiska satsning under 2019 som resulterat i lägre kostnader och ökad effektivitet. Nettoomsättningen minskade till 320 (362) miljoner kronor till följd av omstruktureringsarbete samt effekterna av covid-19.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 320,0 (361,6) Mkr
 • EBITA uppgick till 30,9 (16,1) Mkr och EBITA-marginalen ökade till 9,7 (4,4) procent
 • EBIT uppgick till 28,1 (13,2) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 8,8 (3,7) procent
 • Periodens resultat uppgick till 17,9 (8,1) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,73 (0,33) kr. Det är ingen utspädningseffekt

Perioden 1 januari – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 661,0 (732,0) Mkr
 • EBITA uppgick till 59,9 (29,6) Mkr och EBITA-marginalen ökade till 9,1 (4,0) procent
 • EBIT uppgick till 54,2 (26,6) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 8,2 (3,6) procent
 • Periodens resultat uppgick till 34,1 (16,3) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,40 (0,67) kr. Det är ingen utspädningseffekt

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • PEs styrelse har utnämnt Helena Hed till ny VD och Koncernchef. Hon tillträder i januari 2021

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per-Arne Gustavsson tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/projektengagemang-q2-2020

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CEST DEN 17 JULI 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Arne Gustavsson, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: per-arne.gustavsson@pe.se

Peter Sandberg, Finansdirektör 
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: peter.sandberg@pe.se

Arvid Linder, Kommunikationschef
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

Om PE
PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2019 omsatte vi drygt 1,3 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Den förbättrade lönsamheten förklaras av vår långsiktiga strategiska satsning
Per-Arne Gustavsson