Valberedning och årsstämma 2022

Report this content

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2022, som kommer att hållas den 5 maj 2022 i Stockholm.

I enlighet med beslutad instruktion för utseende av valberedning i Projektengagemang har de tre röstmässigt största aktieägarna utsett ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022 med styrelsens ordförande Per Göransson som sammankallande.

I valberedningen ingår:

  • Per Göransson, utsedd av Projektengagemang Holding AB
  • Tim Floderus, utsedd av Investment AB Öresund
  • Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring

Valberedningen har utsett Per Göransson till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 bereda och framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar av instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till och med den 14 februari 2022 via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@pe.se eller per brev på samma adress som ovan senast den 17 mars 2022, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Göransson, Valberedningens ordförande
Tel: +46 73 901 29 12
E-post: per.goransson@pe.se

Om PE
PE är ett av Sveriges främsta konsultföretag med fokus på byggnader. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar till att utveckla och förnya samhället. PE finns representerade i hela landet och omsätter årligen över en miljard kronor. PE grundades 2006 och är noterat på̊ Nasdaq Stockholm. Läs mer på̊ pe.se.