Delårsrapport kvartal ett 2019

Report this content

Kvartalsrapport januari-mars 2019

  • Omsättningen för januari-mars 2019 uppgick till 1 578 KSEK (f å 2 403 KSEK)

  • Nettoomsättningen för januari-mars 2019 uppgick till 1 245 KSEK (f å 1 994 KSEK)

  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 145 KSEK (f å 676 KSEK)

  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till - 177 KSEK (f å 354 KSEK)

  • Nettoresultatet uppgick till -179  KSEK (f å 336 KSEK)

  • Resultat per aktie 0,00 SEK (f å 0,00 SEK)

  • Eget kapital per aktie 0,15 SEK (f å 0,11 SEK)

Verksamheten
 PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. I PromikBook finns också en modul för företagsanalyser baserat på samma arbetsmetodik som Promik Analys.

Göteborg 2019-05-08

Styrelsen

För mer information kontakta:

Hans Orre

telefon: 0709747888

epost: hans.orre@promikbook.com

Denna information är sådan information som PromikBook AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019.

Dokument & länkar