Halvårsrapport januari-juni 2018, vinst och högre omsättning

  • Omsättningen för januari-juni 2018 uppgick till 4 666 KSEK (f å 3 096 KSEK) 
  • Omsättningen exkl utvecklingskostnader för januari-juni 2018 uppgick till 4 022 KSEK (f å 2 396 KSEK) 
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 133 KSEK (f å 533 KSEK) 
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 489 KSEK (f å -111 KSEK) 
  • Nettoresultatet uppgick till 429 KSEK (få -189 KSEK) 
  • Resultat per aktie 0,01 SEK (f å 0,00 SEK) 
  • Eget kapital per aktie 0,12 SEK (f å 0,14 SEK) 

VerksamhetenPromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen www.promikbook.com som efterföljaren till Promik Analys har presenterats.

För mer information kontakta:

Hans Orre

epost: hans.orre@promikbook.com

telefon: 0709 747888

Prenumerera

Dokument & länkar