Information gällande konvertibla skuldebrev

Under 2016 gav PromikBook ut konvertibla skuldebrev till ett värde om 1,9 mkr.  Dessa ska lösas in under perioden september-oktober 2018 där innehavaren har rätt att konvertera skuldebrevet till aktier. Alla innehavare har nu godkänt en konvertering till aktier vilket innebär att bolagets egna kapital ökar med 1,9 mkr samt att de finansiella kostnaderna minskar med cirka 85 tkr per år. Konverteringskursen är 27 öre. 

Antalet aktier i bolaget kommer att öka med 7 037 037. Antalet aktier i PromikBook före konvertering av skuldebreven är 60 849 440 stycken. Efter konvertering kommer antalet aktier att uppgå till 67 886 477 stycken. Aktiekapitalet kommer att öka med 151 519 kronor till totalt 1 461 708 kronor. 

För mer information kontakta:

Hans Orre

email: hans.orre@promikbook.com

telefon: 0709 747888

Denna information är sådan information som PromikBook AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 


Prenumerera