Månadsrapport februari 2018, högre omsättning och vinst

Report this content

Under februari månad hade koncernen PromikBook 811 tkr i omsättning.

Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader var 704 tkr vilket motsvarar en ökning med 145% i jämförelse med februari månad 2017 där omsättningen uppgick till 487 tkr. 

Koncernens vinst uppgick till 206 tkr. Motsvarande period föregående år var en vinst med 50 tkr. 

Denna information är sådan information som PromikBook är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018.
 

För ytterligare information kontakta:
 

Hans Orre, VD
Tel. 070-974 78 88
hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                

Dokument & länkar