PromikBook förändrar affärsmodellen, gratisversionen upphör

Molntjänsten PromikBook har sedan starten marknadsförts med en gratisversion av systemet. Detta har gett ett stort antal användare av systemet.

Produkten har nu efter ett flertal år av utveckling ett omfattande innehåll med en mängd funktioner. Styrelsen har därför idag beslutat att gratisversionen av systemet ska upphöra och att bolaget endast ska marknadsföra och sälja betalversionerna av systemet.

En successiv övergång kommer att ske under våren där existerande gratisanvändare kommer att erbjudas att övergå till betalande versioner av systemet till ett fördelaktigt pris.

Dessutom kommer systemet att innehålla en initial prövotid för nya användare med möjlighet att testa systemet med öppet köp.

Detta är en av flera åtgärder som styrelsen nu genomför för att stärka och förändra bolagets affärsmodell och skapa högre intäkter.

Göteborg 2019-02-22

Styrelsen

För mer information kontakta:

Hans Orre

telefon: 0709747888

epost: hans.orre@promikbook.com

Denna information är sådan information som PromikBook AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar