Analysguiden: Mot miljardmarknad inom bioaktiv sårvård

Report this content

Promore Pharma har två spännande projekt inom bioaktiv sårvård som befinner sig i sen klinisk fas. Nuvarande värdering speglar inte alls den stora potentialen. Analysguiden inleder bevakning med riktkurs 6,50 kronor.

Två projekt med miljardmarknader i sen klinisk fas
Promore Pharma utvecklar terapeutiska peptider för bioaktiv sårvård. Med två lovande projekt i sen klinisk fas ger aktien investerare möjlighet att ta del i en mycket spännande utvecklingsresa. Både ropocamptide mot venösa bensår och ensereptide mot vidhäftningar efter kirurgi riktar sig mot miljardmarknader som ännu saknar receptbelagda läkemedel. Vi bedömer att båda produkterna kan komma att bli ledande i sina respektive kategorier.

Positiv fas 2 för ropocamptide mot venösa bensår
Ropocamptide (LL-37) utvecklas för behandlingen av kroniska sår och särskilt venösa bensår. Marknadspotentialen bedöms uppgå till USD 3 miljarder på global nivå, varav 60–90% utgörs av stora sår (≥10 cm2). Bolaget är mycket nöjt med studieresultaten från den i november 2020 avslutade fas 2-studien. Dessa visade tydlig och statistiskt signifikant effekt i subgruppen med stora sår, med komplett läkning hos 28% jämfört med 8% hos de som fick placebo. Det är också i denna subgrupp som merparten av marknaden finns mätt i försäljningspotential. Dock uppnåddes inte den primära effekten med avseende på samtliga patienter i studien, varför en bryggstudie med ropocamptide som förtydligar utfallet kan vara ett intressant alternativ. Promore Pharma kommer söka en större strategisk partner för att ta ropocamptide vidare in i fas 3.

Ensereptide står inför fas 3 i Europa
Ensereptide är en mångsidig läkemedelsmolekyl som kan erbjuda revolutionerande behandlingsvärde inom flera fibrotiska sjukdomar. Utöver att minska sammanväxningar inom böjsenskirurgi i bl.a. handen, vilket påvisats i tidigare kliniska prövningar, har ensereptide också potential i att förhindra ogynnsam ärrbildning i huden efter kirurgiska ingrepp eller skador. Båda dessa marknader är stora. Den adresserbara marknaden inom böjsenskirurgi är bara i Europa USD 300 miljoner i årlig försäljning och för ärrbildning bedömer vi att ensereptide har en adresserbar marknad som är minst lika stor, om inte större. Promore Pharma siktar på att inleda fas 3-studier med ensereptide i EU under 2021.

Inleder bevakning med riktkurs 6,50 kr
Promore Pharma har två läkemedelskandidater som står inför fas 3 samt en kassa på 24 mkr. Givet detta ter sig dagens börsvärde mycket lågt, även om bolaget behöver ta in ytterligare kapital för fortsatt utveckling. En investering i Promore Pharma är förknippad med stor risk, men vid fortsatt positiv klinisk utveckling ser vi betydande potential i bolagets aktie. Vi inleder bevakning av Promore Pharma med riktkurs 6,50 kr.

Läs analysen här

Prenumerera