Promore Pharma - Studier påbörjade (Västra Hamnen)

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering på Promore Pharma. Vi behåller vårt värderingsintervall 18,80 - 32,30 SEK per aktie men ser ytterligare värdepotential i projekt mot ärrbilding.

  • En studie startad, nästa står på tröskeln
  • Stor värdepotential i studie mot ärrbildning
  • Än så länge behåller vi värderingsintervallet

Hösten har varit positiv för Promore Pharma då projekten överlag har fortskridit enligt plan. Den planerade fas IIb-studien på LL-37 rekryterade sina första patienter under tredje kvartalet. För PXL01 blir emellertid starten av den europeiska delen av kommande fas III-studien något försenad. Vi skissar lite på värdet av en breddning mot ärrbildning och ser en betydande potential.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Fincances erbjudande inom uppdragsanalys.

Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se

Prenumerera