Promore Pharma: Enligt plan (Västra Hamnen)

Report this content

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering efter Promore Pharmas rapport för första kvartalet 2019. Bilden är i stort sett oförändrad sedan förra rapporten.

  • Pågående fas IIb-studier på LL-37 följer planen
  • Fas III-prövningar på PXL01 väntas börja tidigt 2020
  • Förväntad nyemission rubbar inte vår värdering

När Promore Pharma avrapporterade sitt första kvartal 2019 tidigare denna vecka, var det i första hand en sammanställning av redan kända nyheter som serverades. Det som överraskade oss mest var att kostnaderna för den pågående fas IIb-studien på LL-37 ännu inte syns i det rapporterade rörelseresultatet. Detta kan emellertid bero på en tidsförskjutning snarare än en minskning av de samlade studiekostnaderna.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Finances erbjudande inom uppdragsanalys.

Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se

Prenumerera