Ny 3D-order

Ytterligare order på mätsystem till Pronyx Pronyx Wood har erhållit en order från Torsåsverken AB med ett totalt ordervärde på 1,7 Mkr. Ordern till Torsåsverken avser 3D-mätsystem till såglinjen samt måttkontrollsystem och uppdatering av befintligt styrsystem. "Under den senaste tiden har intresset på marknaden för våra mätsystem ökat markant och den här ordern till Torsåsverken befäster Pronyx ställning som den ledande leverantören av mätsystem till sågverksindustrin", säger Per Lindell, VD Pronyx Wood AB. Nyköping den 12 december 2001 För ytterligare information kontakta gärna: Per Lindell, Pronyx Wood AB 0708-42 29 20, per.lindell@pronyx.com Se även: www.pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx skall stärka sina kunders lönsamhet genom att leverera lösningar för en effektivare produktion, baserade på en unik kombination av verksamhetskunnande och industriell IT. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuerlig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tätare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på precision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin specialistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 140 anställda. Organisationen är anpassad efter kundsegmenten: Wood, Paper, Industry och Metal. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa segment. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00130/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar