Terrorforskaren och analytikern Hans Brun lämnar Försvarshögskolan för konsultföretaget Prospero

Report this content

Konsultföretaget Prospero Management, som arbetar med förändringsledning och utveckling av tjänster och organisation inom både privat näringsliv och offentlig sektor, har rekryterat terrorforskaren och analytikern Hans Brun till affärsområdet Trygghet och Säkerhet. Därmed lämnar Hans Brun Försvarshögskolan där han varit verksam i olika befattningar sedan 2013 och där han gjort sig känd som en av Sveriges skickligaste terrorexperter.

Prospero Management har sedan flera år tillbaka arbetat inom området Trygghet och Säkerhet, som en del av ambitionen att hjälpa till att bygga ett smartare och mer hållbart samhälle. Affärsområdet Trygghet och Säkerhet syftar till att för samhället motverka störningar, göra samhället mer motståndskraftigt mot effekterna av störningar, samt skapa förutsättningar för en effektivare och snabbare återhämtning efter störningar.

– Med Hans i gruppen stärker vi vårt redan mycket kompetenta affärsområde Trygghet och Säkerhet, där vi ser en stor och ökande efterfrågan. Prospero har historiskt varit ledande inom Trygghet och Säkerhet. Nu har vi fått med oss en av de allra kunnigaste inom  området, säger Gösta Thorell, vd på Prospero.

Hans Brun kommer närmast från Försvarshögskolan, där han varit verksam på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap och centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS). Med sina kunskaper kring säkerhet och terrorism anlitas Hans Brun ofta också som expert i svensk och internationell media i samband med incidenter med terroranknytning.
– Det finns en befogad oro kring trygghet och säkerhet även i Sverige, en oro som dessutom har ökat de senaste åren. Olika kommuner och olika delar av Sverige har olika förutsättningar att möta olika hot och kriser. Jag känner att Sverige de senaste åren har eftersatt och inte prioriterat sin beredskap. Rent krasst har den blivit betydligt sämre de senaste 5–10 åren. Här kan jag och kollegorna på Prospero göra stor nytta framöver, säger Hans Brun som tillträder sin nya tjänst som Senior Consultant på Prospero i början av september.

Enligt Hans Brun handlar god beredskap bland annat om att förstå vad som händer och hur berett  samhället är på att hantera om exempelvis elen eller internet slås ut under en längre tid? Eller vad som sker om transporter och logistik kring mat och vatten av någon anledning slutar fungera? Det kan också handla om våldsbejakande extremism, terrorism, hybridhot eller direkta hot från främmande makt.

– Utan beredskap står sig samhället och förstås dess medborgare slätt. Prosperos team inom Trygghet och Säkerhet, där jag nu kommer att ingå, tillhör de mest erfarna och skickliga. Jag ser mycket fram mot att praktiskt bidra med mina kunskaper och erfarenheter ute i landets kommuner och regioner, säger Hans Brun.

Hans Brun tillträder sin tjänst som Senior Consultant på Prospero i början av september 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gösta Thorell, vd på Prospero, tfn +46(0)702 96 48 13, gosta.thorell@prospero.se
Hans Brun, Senior Consultant, tfn +46(0)702 41 58 53, hans.brun@prospero.se
Jörgen Samuelsson, presskontakt, tfn +46(0)702-96 66 54, jorgen.samuelsson@prospero.se

www.prospero.se

Prospero LinkedIn

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Med Hans i gruppen stärker vi vårt redan mycket kompetenta affärsområde Trygghet och Säkerhet, där vi ser en stor och ökande efterfrågan. Prospero har historiskt varit ledande inom Trygghet och Säkerhet. Nu har vi fått med oss en av de allra kunnigaste inom området
Gösta Thorell, vd Prospero
Det finns en befogad oro kring trygghet och säkerhet även i Sverige, en oro som dessutom har ökat de senaste åren. Olika kommuner och olika delar av Sverige har olika förutsättningar att möta olika hot och kriser. Jag känner att Sverige de senaste åren har eftersatt och inte prioriterat sin beredskap. Rent krasst har den blivit betydligt sämre de senaste 5–10 åren. Här kan jag och kollegorna på Prospero göra stor nytta framöver
Hans Brun, tillträdande Senior Consultant på Prospero