Årsredovisning 2018 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

ProstaLund meddelar idag att årsredovisningen för 2018 publiceras på svenska samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen. Årsredovisningen finns att läsa som digital version på bolagets hemsida www.prostalund.se/rapporter samt som bifogad pdf.

Det går också att beställa en tryckt version av årsredovisningen via e-postadressen: IR@prostalund.com 

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för ProstaLund AB (publ) (”Bolaget”) lämnar Bolaget följande information: Hans Östlund, VD, vill informera att i den övrigt rena revisionsberättelsen har revisorn gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Som framgår i revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte tillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de framtida tolv månaderna.

Ovanstående upplysning är i linje med revisionsstandard att kunna påvisa 12 månaders fortlevnad från räkenskapsårets utgång. ProstaLund har redan tidigare informerat om detta i bokslutskommunikén för 2018 som publicerades den 22 februari 2019.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar: