Brett genomslag för mikrovågsbehandling av prostatabesvär i Sverige

Vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 24 - 26 november 2004 i Göteborg hålls sex presentationer med referens till ProstaLunds mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring (BPH = Benign Prostata Hyperplasia). Mikrovågsbehandling av BPH jämförs med traditionell operation och läkemedelsbehandling med avseende på såväl effektivitet som hälsoekonomi. Speciell fokus läggs på behandling av patienter som ständigt tvingas bära kateter, samt på de som har mycket stor prostatakörtel.

De flesta urologer känner till att behandling med mikrovågor av godartad prostataförstoring är effektivare än läkemedelsbehandling. Under Riksstämman presenteras nu även en hälsoekonomisk modellanalys som visar det ekonomiska utfallet vid behandling med mikrovågor jämfört med läkemedelsbehandling. Efter ett år konstateras att mikrovågsbehandling är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med läkemedel och efter fem år fastställs att behandling med mikrovågor även är en klart kostnadsbesparande behandlingsmetod. En viktig aspekt i sammanhanget är också att behandling med läkemedel innebär livslång behandling. Att mikrovågsbehandling även är lämplig för patienter som tvingats att ständigt bära kateter visas genom en randomiserad studie på 126 patienter och där 8 av 10 patienter blir kateterbefriade efter behandlingen. Positiva resultat visas även för patienter som har en mycket stor prostatakörtel (större än 100 gram). Speciellt för patienter som av olika medicinska orsaker inte kan genomgå kirurgi / anestesi är dessa resultat av mycket stor betydelse. Vidare presenteras två kliniska utvärderingar om sammanlagt ca 200 patienter, som behandlats med läkemedelsinjektion direkt i prostata före mikrovågsbehandlingen. Erfarenheterna är entydiga. Blodflödet minskar och därmed även den mängd mikrovågsenergi, som krävs för att nå terapeutiskt resultat vid behandlingen. Dessutom minskar den effektiva behandlingstiden till 10-20 minuter, vilket i sin tur gör metoden lindrigare för patienten. Ovannämnda resultat presenteras onsdagen den 24 och torsdagen 25 november under Läkarsällskapets Riksstämma i Göteborg. Välkommen även till vår monter nr: C05:28 …………………………………………………………………………………………………………………. Mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring – effektivare och mindre riskfylld Drygt 50% av alla män över 50 år lider av sjukdomen godartad prostataförstoring = BPH (Benign Prostata Hyperplasia) och vid 85 års ålder är 90% drabbade. Problem uppkommer i samband med vattenkastning och ca 25% kommer att behöva behandling för sina besvär. Mikrovågsbehandling blir nu en allt vanligare metod - en metod som utförs med lokalbedövning i ett vanligt mottagningsrum, tar ca 30 minuter, inte kräver någon eftervård och innebär att patienten kan gå hem efter avslutad behandling. Med mikrovågsbehandling kortas vårdköer och resurser frigörs. Behandlings-metoden används idag på 18 urologkliniker i Sverige, bl a St. Görans sjukhus i Stockholm, Uppsala akademiska sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Universitetssjukhuset MAS i Malmö. …………………………………………………………………………………………………………………... För ytterligare information, kontakta informationschef Kristina Hallström 046-18 19 23 alt. 0709-31 27 38, eller VD Magnus Bolmsjö 046 – 18 19 00, alt. 0709 – 31 27 31. Besök även vår hemsida www.prostalund.com.

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar