CoreTherm växer i Danmark

Report this content

ProstaLund har idag träffat en överenskommelse med Friklinikken i Grindsted på Jylland som innebär uppstart av CoreTherm-behandlingar under maj månad i år.

I Danmark finns sedan tidigare två kliniker som utför CoreTherm-behandlingar, en i Köpenhamn och en på Fyn. Friklinikken, vid Grindsteds sjukhus, är en del av den offentliga sjukvården inom Region Syddanmark, har idag bestämt sig för att starta upp CoreTherm-verksamhet. Friklinikken blir därför senare i vår den tredje danska kliniken men den första på Jylland som kommer att utföra CoreTherm-behandlingar i vårt grannland.

En av urologerna vid Friklinikken utför redan idag CoreTherm-behandlingar vid CoreTherm-centrat på Fyn varför startsträckan i Grindsted förväntas bli kort.

”Det är mycket glädjande att välkomna Friklinikken till den växande gruppen av urologiska kliniker som erbjuder CoreTherm-behandlingar till sina BPH-patienter. Att vi nu får ett center på Jylland är viktigt, detta för att patienter ska kunna hänvisas till kliniker som inte ligger för långt bort från sin bostadsort. Det är också ett gott betyg åt CoreTherm som BPH behandling att det är en läkare med egna kliniska resultat i ryggen som väljer att starta upp verksamhet på ytterligare en klinik. Det visar tydligt på att vår metod har mycket att tillföra vården och BPH-patienterna.”, säger VD Hans Östlund.

Överenskommelsen innebär att CoreTherm-systemet kommer att levereras och installeras på Friklinikken i månadsskiftet april/maj med ett gemensamt mål om att minst 25 CoreTherm-behandlingar ska utföras årligen. I samband med systemleverans beställer Friklinikken material från ProstaLund till ett värde om ca 0.3 MSEK.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Dokument & länkar