Delårsrapport januari-mars 2020

Report this content

VD ord

Vårt fokus på kärnverksamheten CoreTherm® i Norden resulterade i ett rekordkvartal avseende försäljningen. Vi startade januari med ett högt tempo och redan i mitten på februari passerade vi förra årets försäljning jämfört med samma period föregående år. Sen kom Coronautbrottet, men trots pandemins framfart som inneburit en avmattning av antalet utförda CoreTherm®-behandlingar sedan början av mars, kan vi summera en mycket god försäljningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat under kvartalet.

Geografiskt fokus på Norden

Vår försäljningstillväxt är starkt korrelerad till antalet behandlingar. Ett bevis för detta är att vi sålde nästan 140 st fler CoreTherm® behandlingskatetrar under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Det ökade antalet CoreTherm®- behandlingar bekräftas i kontakten med våra kunder. Under perioden januari och februari kontaktades i stort sett samtliga nordiska kunder för en avstämning.  Våra unika patenterade behandlingskatetrar, engångsartikel, är en förutsättning vid värmebehandlingar som utförs med vår behandlingsmetod, CoreTherm®. På vår hemmamarknad i Norden ökade försäljningen av behandlingskatetrar med 72 % i Sverige jämfört med förra årets första kvartal och i Danmark med 60 %.

Marknadspositionering

Vi ser ut att vara några steg närmre vår målsättning att alla nordiska patienter med godartad prostataförstoring erbjuds botande behandling med CoreTherm®. Ett illustrerande exempel på detta är intervjun på www.prostataproblem.se där urolog Gunnar Trygg från Urologifocus i Stockholm konstaterar att ”Många väljer CoreTherm® ”. Fortfarande har vi dock en bit kvar till målet, då vi varje vecka har dialog med patienter som inte upplysts om vår behandling. Detta strider mot svensk lag som säger att patienten såväl ska få information om, samt möjlighet att välja, den behandling patienten själv föredrar. Vi har under kvartalet återigen påmint urologkåren i landet om patienternas rättigheter. Vi kommer även fortsättningsvis att oförtrutet stå upp alla män med godartad prostataförstoring legala rätt att ha möjligheten att välja CoreTherm®, om de så önskar.

Våra nya centra, såväl Regionshospitalet Holstebro som GHP Gastro Center Skåne, behandlade sina första patienter under kvartalet. Vi för fortsatt diskussioner med flera nya potentiella centra och vår förhoppning är att några av dessa startar upp CoreTherm®-verksamhet snarast möjligt, trots rådande pandemi.

Ökad information till patienter och remitterande urologer

Vi fortsätter att sprida information om CoreTherm® behandlingen till patienter och anhöriga samt sjukvården och dess beslutsfattare. Det mycket glädjande att vi även kan se på vår hemsida, www.CoreTherm.com, att allt fler aktivt själva söker information om metoden. Trenden för antalet svenska besökare på hemsidan är fortsatt starkt ökande. Ca 22 000 svenskar, majoriteten äldre herrar, besökte vår hemsida under kvartalet. Det är nästan 3 gånger fler än motsvarande period 2019 och en uppgång med ca 70 % jämfört med fjärde kvartalet förra året.

Effekten av detta ökade intresse är att fler patienter efterfrågar värmebehandling med CoreTherm®. Baserat på detta är vi övertygade om att en stor del av våra framgångar kan förklaras av större kunskap och kännedom om CoreTherm®.

Bidragande till den ökade kännedomen är också att ju fler som blir behandlade med CoreTherm®, desto fler är det som sprider sina upplevelser om resultatet av behandlingen. Då metoden fungerar så väl blir det många positiva ringar på vattnet när antalet behandlade ökar. Enligt 2019 års statistik från Socialstyrelsen kan vi konstatera att antalet män, enbart i Sverige, som köpte läkemedel specifikt mot godartad prostataförstoring nu har passerat 200 000 i antal. Flertalet av dessa skulle bli bättre hjälpta av en värmebehandling med CoreTherm®.

Effekten av Covid -19 pandemin

Som för många andra bolag har tyvärr covid-19 pandemin inneburit en inbromsning även för ProstaLund. Planerade operationer och behandlingar och kliniska studier skjuts nu på framtiden när vården prioriterar de svårast sjuka. När pandemin avklingat kommer vården att behöva ta sig an de växande köerna inom vården och behöver behandlingsmetoder som underlättar för dem att minska köerna. Värmebehandling med CoreTherm® är och kommer att vara ett lämpligt alternativ för de män med förstorad prostata. Upp till 3 gånger fler botande behandlingar skulle vården kunna utföra, dessutom med färre resurser, om de värmebehandlar istället för att operera denna patientgrupp. Det är dessa argument som vi nu framför i kontakt med företrädare för landets regioner och sjukvård.

Fortsatt intensivt arbete för att vidareutveckla produktplattformen

Vi har under kvartalet utan anmärkningar haft en revision från TÜV SÜD, vår notified body. Vi kan konstatera att vårt kvalitetssystem håller högsta klass. Samtidigt fortlöper arbetet med att dokumentera vår nya CoreTherm®-plattform för att möta de krav som det medicintekniska regelverket inom EU ställer.

Med vår fina utveckling under januari och februari i år, ser jag pandemin till trots, fortsatt stora möjligheter till en god tillväxt för 2020 och kan konstatera att ProstaLund vinner allt mer mark i Norden.

Hans Östlund,

VD, ProstaLund AB (publ)

 

Hela delårsrapporten finns att läsa som bifogad PDF.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden


Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Dokument & länkar

Citat

ProstaLund vinner allt mer mark i Norden
VD Hans Östlund