Effekten av CoreTherm jämförbar med operation

Vid det årliga finska urologimötet i Seinäjoki presenterade dr Niilo Hendolin, verksamhetschef vid urologkliniken, Mikkeli centralsjukhus sina erfarenheter av CoreTherm-behandlingar. Han konkluderade att behandlingseffekten av CoreTherm är jämförbar med TURP (operation).

Mikkeli centralsjukhus startade upp med CoreTherm-behandlingar i september 2017. Under det finska urologimötet i Seinäjoki förra veckan presenterade Dr Niilo Hendelin erfarenheterna från de första 37 CoreTherm-behandlingarna som utförts på kliniken fram till och med januari i år.  

I dr Hendelins avslutande slutsatser poängterade han att effekten av CoreTherm-behandling är jämförbar med TURP (operation), att den till skillnad från operation görs i öppen vård och är vältolererad samtidigt som det är en snabb åtgärd, även om prostatorna är stora.

VD Hans Östlund närvarade vid mötet och kommenterar: ”Mikkelis mycket goda resultat av CoreTherm under 1,5 års tid har nu spridits till urologer från hela Finland. Vi har nu goda möjligheter att med dessa resultat i ryggen etablera fler CoreTherm-centra i vårt östra grannland.”

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar