Flaggningsmeddelande

Bo Håkanssons dödsbo genom Farstorps Gård AB, org. nr 556583-5740, och Active Capital AB, org. nr 556728-8690, sålde den 28 maj 2015 887 428 aktier i ProstaLund AB (publ), org. nr 556745-3245, motsvarande samtliga dödsboets aktier och 18,43 procent av det totala antalet aktier och röster i ProstaLund till utvalda investerare. Farstorps Gård AB:s försäljning avser 2,51 procent av aktierna, medan Active Capital AB:s försäljning avser 15,92 procent av aktierna.

För ytterligare kommentarer kontakta
Advokat Fredrik Bogren
Fredersen Advokatbyrå
Tel. +46 (0) 40109791
e-post: fredrik.bogren@fredersen.se

Prenumerera

Dokument & länkar