Godartad prostataförstoring: Dags att öppna ögonen för CoreTherm

Report this content

I tidningen Medicinsk Access och systertidningen Min Medicin som kommer ut idag skriver Professor e.m. Per-Anders Abrahamsson att det är dags att öppna ögonen för TUMT.

TUMT är den medicinska benämningen på metoden som är basen i CoreTherm värmebehandling. I artikeln med rubriken ”Dags att öppna ögonen för TUMT” skriver Professor e.m Per-Anders Abrahamsson att ”Transuretral mikrovågsbehandling (TUMT) är en metod som kan eliminera köerna till behandling av BPH, frigöra resurser och avsevärt reducera kostnaderna.”

Abrahamsson belyser att CoreTherm inte blockerar tid på operationsavdelningen, att behandlingen inte kräver narkospersonal och att övernattning efter behandling inte är nödvändigt. Vidare tar han upp problematiken med de långa köerna till operation.

Professor Abrahamsson avslutar sin artikel med en fråga till ansvariga för svensk urologisjukvård: ”Det är förvånande att köerna till BPH-behandling tillåts existera och t.o.m. växa när det finns en evidensbaserad metod som kan lösa problemet, till patienternas och sjukvårdens fromma. Beror uppgivenheten inför kö-eländet på bristande kunskaper om TUMT eller finns det andra skäl att bibehålla köerna?”

Hans Östlund kommenterar: ”Det är med stor glädje jag idag läser att en framstående svensk urolog som Professor Per-Anders Abrahamsson tar bladet från munnen och ifrågasätter hur den stora gruppen av män med godartad prostataförstoring i Sverige under lång tid nedprioriterats. Det är oerhört roligt att värmebehandling med CoreTherm lyfts fram som den kostnadseffektiva lösning som kan eliminera kö-eländet. Vi kan inte vara mer eniga: Det är synnerligen hög tid att öppna ögonen för CoreTherm till gagn för alla män med godartad prostataförstoring.”

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Dokument & länkar