Idag inleds teckningstiden i ProstaLund AB:s företrädesemission

Idag, den 25 januari 2018, inleds teckningstiden i ProstaLund AB:s (”ProstaLund”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 8 februari 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs ProstaLund totalt cirka 13 MSEK före emissionskostnader. ProstaLund har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är således cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalad. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på ProstaLunds (www.prostalund.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Motiv för nyemission
Emissionslikviden från företrädesemissionen om cirka 13 MSEK före emissionskostnader är avsedd att finansiera bl.a. CE-märkning och marknadslansering av den nya versionen av CoreTherm samt finansiera marknadsexpansion, dels inom Skandinavien och dels internationellt till Kina. Härutöver är företrädesemissionen avsedd att finansiera den löpande verksamheten.

Erbjudandet i sammandrag
 Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2018.
 Teckningskurs: 3,80 SEK per aktie.
 Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 424 513 aktier, motsvarande högst 13 013 149,40 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i ProstaLunds aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 januari 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 januari 2018. Avstämningsdag var den 19 januari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är således cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalad.
 Antal aktier innan nyemission: 10 273 539 aktier.
 Värdering (pre-money): Cirka 39 MSEK.
 Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 januari 2018 – 6 februari 2018.
 Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 januari 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under slutet av februari 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum, teaser och anmälningssedel för nyemissionen finns nu publicerat på ProstaLunds, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor (www.prostalund.se, www.sedermera.se och www.aktietorget.se). Möjlighet finns även att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen kommer representanter för ProstaLund att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida

(www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.
Datum och tid
Arrangör
Adress och ort
Anmälan
1 februari
Kl. 11.30 – 13.00
Sedermera Fondkommission
Scandic Klara
Slöjdgatan 7,
111 57 Stockholm
Anmälan sker på www.sedermera.se
5 februari
Kl. 11.30 – 13.00
Sedermera Fondkommission
Börshuset,
Skeppsbron 2,
211 20 Malmö
Anmälan sker på www.sedermera.se
Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.
För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel. +46 (0) 40 615 14 10
e-post: info@sedermera.se

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar