Kalmarunionen 2017

Den 28-31 augusti genomfördes Kalmarunionen(1) 2017 för den 25:e gången vid Länssjukhuset i Kalmar. Detta möte har genom åren utvecklats till ett viktigt forum där blivande och varande urologer samt företrädare för industrin möts för att lära, diskutera och utbyta erfarenheter kring vardagsurologi, med fokus på prostatans sjukdomar. Utbildningen genomförs i samarbete med Svensk Urologisk Förening (SUF) som sedan 2005 är officiell arrangör.

Vid årets möte presenterades bl.a. CoreTherm i den inledande föreläsningen av Professor Jan-Erik Damber vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, omfattande samtliga behandlingsmetoder aktuella inom den urologiska prostatasjukvården samt en genomgång av evidens från den medicinska litteraturen avseende CoreTherm-behandling.

Som en del av utbildningen genomförs videosända operationer från kliniken där operatörer i så kallade live-situationer kan utbilda unga urologer samt diskutera specifika problemställningar kopplat till den kliniska verksamheten.

En så kallad TURP-operation genomfördes, på en patient med BPH, i direktsändning med en etablerad metod där de olika faserna av denna operation förmedlades till närvarande läkare i auditorium. Parallellt med detta ingrepp genomfördes även en CoreTherm-behandling i direktsändning på en patient med samma BPH diagnos i jämförelse, då metoderna används på samma patientgrupp och i många fall är ett alternativ.

Det var intressant att notera i livesändning hur CoreTherm behandlingen genomfördes på 13 minuter under lokalbedövning samtidigt som det traditionella TURP-ingreppet med tillhörande nedsövning i operationsrum tog över 1 timme. Det ska tilläggas att patienten för CoreTherm-ingreppet hade en dubbelt så stor prostata jämfört med patienten som genomgick TURP-operationen och därmed representerar en betydligt svårare klinisk situation.

I anslutning till Kalmarmötet genomförde ProstaLund därefter en vidareutbildning av läkare och klinisk personal från behandlingsklinikerna vid Malmö Universitetsklinik, Skövde Regionsjukhus samt S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Vi är mycket glada över veckans kliniska aktiviteter. Därför vill vi i detta nyhetsbrev förmedla dessa viktiga aktiviteter som i mycket hög utsträckning har hjälpt till att förmedla den unika värmemetod som har utvecklats av ProstaLund AB och den stora potential urologer har att utveckla sjukvården för den stora patientgruppen BPH.

Utbildningsaktiviteten vid Kalmarunionen illustrerar mycket tydligt även den stora besparingspotential vi påtalar genom möjligheten att genomföra behandlingen under lokalbedövning i en öppenvårdsmottagning som ett alternativ till en omfattande operation med tillhörande anestesi och infrastruktur som krävs vid en operation på ett akutsjukhus.

1. http://kalmarunionen.se/  : Kalmarunionen är ett sedan 1992 årligen återkommande möte för urologer med intresse av diagnostik och behandling av prostatas sjukdomar. Sedan 2005 arrangeras mötet officiellt av SUF (Svensk Urologisk Förening).

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund, VD

Tel. +46 (0) 70 624 07 40

e-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:  

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar