Kalmarunionen 2019

Report this content

Den 26–29 augusti har ProstaLund deltagit vid Kalmarunionen1 som 2019 genomfördes för 27:e gången vid Länssjukhuset i Kalmar. Detta är ett viktigt möte där sexton blivande urologer från hela landet tillsammans med sina handledare samt företrädare för industrin möts för att lära, diskutera och utbyta erfarenheter kring vardagsurologi, med fokus på prostatans sjukdomar. Utbildningen genomförs i samarbete med Svensk Urologisk Förening (SUF) som sedan 2005 är officiell arrangör.

Under föreläsningen ”Rätt behandling vid symtomgivande LUTS”, presenterade Dr Edvard Lekås från Växjö, bl.a. CoreTherm i sin genomgång av tillgängliga behandlingsmetoder vid godartad prostataförstoring. Han lyfte fram CoreTherm som ett gott behandlingsalternativ och refererade till SBU-rapporten från 2011 och att vår metod ger tillräcklig symtomlindring jämfört med TURP (hyvling). Han pekade också på att TURP inte är utan risk för allvarliga komplikationer såsom t ex impotens, blödning, inkontinens, strikturer i urinröret.

En programpunkt under Kalmarunionen är att deltagarna får se videosända live-behandlingar på kliniken och där specifika problemställningar diskuteras. Två BPH-patienter behandlades, en med metoden TURP medan en annan fick värmebehandling med CoreTherm. Intressant att notera var att TURP-patienten fick ryggbedövning och ingreppet tog nästan 50 minuter och patienten fick ligga kvar på sjukhuset. CoreTherm-behandlingen tog 12 minuter och patienten gick hem direkt efter behandlingen.

Vi är mycket glada över det fokus CoreTherm har haft under den gångna veckan och att ännu en patient med godartad prostataförstoring fått botande värmebehandling med vår metod. I våra diskussioner med läkarna har det tydligt framgått att allt fler anser att CoreTherm bör ha en större plats i BPH-vården, inte minst med tanke på att den kan göras utan behov av flaskhalsresurser som operationssalar och vårdplatser. En fråga som ställs allt oftare i urologkretsar vid behandlingsval är ”Varför inte CoreTherm?”. Ett av skälen är sannolikt möjligheten att de kan genomföra behandlingen under lokalbedövning på en öppenvårdsmottagning som ett alternativ till en omfattande operation med tillhörande anestesi och infrastruktur som krävs vid en operation på ett akutsjukhus.

1. http://www.kalmarunionen.se/ : Kalmarunionen är ett sedan 1992 årligen återkommande möte för urologer med intresse av diagnostik och behandling av prostatas sjukdomar. Sedan 2005 arrangeras mötet officiellt av SUF (Svensk Urologisk Förening).

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North och har cirka 1900 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Prenumerera

Dokument & länkar